ACTUL CONSTITUTIV AL

"ASOCIAŢIEI ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA"CAPITOLUL 1

Denumire, natura juridică, sediul, durata Asociaţiei


Art.1. Astăzi 19.07.2004, semnatarii procesului verbal de constituire s-au întrunit în şedinţă şi au hotărât înfiinţarea unei asociaţii cu denumirea „Asociaţia absolvenţilor Universităţii din Craiova”. Asociaţii sunt:


ARNĂUTU MARIA


BACIU AURELIAN ADRIAN


BITOLEANU ALEXANDRU


BROJBOIU MARIA


BRUMAR  DRAGOMIR


CERCEL SEVASTIAN CONSTANTIN


CERNĂIANU ADRIAN-CONSTANTIN


CHERCIU MIRELA


CIOBOTEA  DINICĂ


CIONTU MARIAN


CONSTANTINESCU CONSTANŢA DANA


CONSTANTINESCU RADU-DAN


CONSTANTINESCU IULIAN-MIHAI


CRIVEANU ION


DĂNOIU MIRCEA


EBÂNCĂ  DUMITRU

GÎRLEŞTEANU IONEL-ION


GHIŢĂ DANIEL


GIURGIŢEANU NICOLAE


IACOB  CONSTANŢA


IANCU ION


IANCU EUGEN-PETRIŞOR


IONESCU IOANIN-CRISTIAN PUIU

 

IOVĂNESCU MONICA-MARIA


LOHON OCTAVIAN


MARGINE ALEXANDRU


MIHAIU ILIE MIRCEA


MOCANU LUCIAN MIHAI

MUŞETESCU MĂDĂLINA-MARINA


NICA CORNELIU

NICOLA LIDIA-OANA


NICOLA DORU ADRIAN


NICOLAE PETRE MARIAN


NIŢULESCU MIRCEA DORIAN, IOAN


OLTEANU ION


OLTEANU EDMOND GABRIEL


OPREA VALENTIN


PANEA NICU


PIŢURCĂ FLORICA     .


POPA ANA


POPA IOAN


POPESCU PAUL


POPESCU DAN 

PREDOI MARIA

PREDA CRISTINA CARMEN


PUIU CARMEN


RĂDULESCU VICENŢIU


RINDERU ELENA TAINA


RINDERU PAUL-LAURENŢIU


ROŞCA ADRIAN-SORIN


ROTARU PETRE


RUSU-SPRÎNCENATU OLIMPIA-ECATERINA


SANDU ALEXANDRA


SAVA CRISTIAN


STANCIU MARGARETA


STANCU ION


STOENESCU ELEONOR


TEODORESCU CRISTIANA NICOLA


TOPAN CLAUDIA


TOPAN  DUMITRU


TUMBĂR CONSTATIN


UDREA  ANCA


VLADIMIRESCU ION


VLADIMIRESCU MIHAI-VALENTIN

VASILE DUMITRU


VĂRZARU MIHAI


VLAD ION


VOICA  NICOLAE


ZĂVĂLEANU MIRCEAArt.2. Asociaţia absolvenţilor Universităţii din Craiova este persoana juridică română, cu scop nepatrimonial, apolitică, înfiinţată conform O.G. 26/2000.


Art.3. Denumirea asociaţiei este Asociaţia Absolvenţilor Universităţii din Craiova şi va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de aceasta la care se adaugă adresa sediului şi, dacă este cazul contul bancar şi codul fiscal.


Art.4. Asociaţia îşi are sediul în Craiova, str. A.I.Cuza, nr.13, judeţul Dolj. Ea poate înfiinţa filiale şi în alte localităţi, în condiţiile legii. Se poate afilia la federaţii sau confederaţii din ţară sau străinătate şi poate înfiinţa sau participa la înfiinţarea altor organizaţii neguvernamentale potrivit scopurilor sale.


Art.5. Asociaţia absolvenţilor Universităţii din Craiova va funcţiona pe durată nelimitată, dizolvarea şi lichidarea sa facându-se în condiţiile prezentului act constitutiv.CAPITOLUL 2

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI


Art.6. Asociaţia absolvenţilor Universităţii din Craiova este o asociaţie cu caracter ştiinţific şi social, neguvernamental, democratic, independent, nonprofit şi apolitic.

Art.7.În vederea realizării obiectivelor sale, asociaţia va iniţia şi desfăşura orice alte activităţi pe care adunarea generală le consideră necesare şi deasemenea în acelaşi scop va putea înfiinţa sau participa ca aociat în societăţi comerciale.

CAPITOLUL 3
PATRIMONIU

Art.8. La data constituirii, patrimoniul iniţial al Asociaţia absolvenţilor Universităţii din Craiova este de 10.350.000 lei, cu contribuţia membrilor
fondatori. Cotizaţia va fi de 50.000 lei pe lună.

 

Art.9.  Patrimoniul Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova, prin Hotărâre a Adunării Generale a asociaţilor, se va putea majora, în funcţie de
dezvoltarea programelor menţionate la scopul asociaţiei şi prin sponsorizări din ţară şi străinătate, conform legilor române, respectiv străine în vigoare.

Art. 10. Mijloacele financiare şi materiale ale Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova pot proveni din :
a)  cotizaţiile membrilor;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie; 
d) venituri realizate din activităţi economice directe;
e) donaţii, sponsorizări, legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri.


Art.11.
Donaţiile sau legatele pot fi sume de bani,bunuri,drepturi de autor,acţiuni,titluri de valoare,sau alte drepturi. Donaţiile şi legatele vor
fi înscrise în registru de donaţii al Asociaţiei .


Art.12. Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui scop, daca acesta este în concordanţă cu scopul general şi cu activitatea asociaţiei.


Art.13. Asociaţia poate refuza orice donaţie sau legat oferite în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului act constitutiv.